અંજુમ રજબલી

અંજુમ રજબલી

અંજુમ રજબલી

Prolific Indian Screenwriter

અંજુમ રાજાબલી ફલપ્રદ ભારતીય પટકથા છે. તેમણે તેમના ક્રેડિટ માટે Drohkaal, ગુલામ, ભગત સિંહ ઓફ ધ લિજેન્ડ અને ‘રાજનીતિ’ જેવી ફિલ્મોમાં સાથે ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં 20 વર્ષ ગાળ્યા છે. તેમણે પણ તેમના નેતૃત્વ અને ભારતના વિવિધ લેખકો અધિકારો પહેલ યોગદાન માટે જાણીતા છે, મોટે ભાગે નોંધનીય રીતે લેખકો તરફેણમાં કૉપિરાઇટ એક્ટ સુધારા માટે અન્ય નામાંકિત લેખકો અને કાર્યકરો સાથે લોબિંગ માટે માન્ય