અમારા વક્તાઓ - 2019

અગાઉના વક્તાઓ

જયદીપ સહાની

જયદીપ સહાની

Indian screenwriter, songwriter and creative producer

નાઝિર મન્સૂરી

નાઝિર મન્સૂરી

Nazir Mansuri is a Gujarati language novelist and short story writer.

જાનકી વસંત

જાનકી વસંત

‎Founder at Samvedana trust - ‎Samvedana trust

જૂહી ચતુર્વેદી

જૂહી ચતુર્વેદી

Indian screenwriter and advertising professional

નમિતા ગોખલે

નમિતા ગોખલે

Indian writer, publisher and festival Director of Jaipur Literature Festival