અમારા વક્તાઓ - 2019

અગાઉના વક્તાઓ

મયુર પુરી

મયુર પુરી

Screenwriter, Lyricist and film-maker

જયદીપ સહાની

જયદીપ સહાની

Indian screenwriter, songwriter and creative producer

રજની બક્શી

રજની બક્શી

Mumbai-based freelance journalist and author.

નાઝિર મન્સૂરી

નાઝિર મન્સૂરી

Nazir Mansuri is a Gujarati language novelist and short story writer.