વર્કશોપ એલેમ્બિક GLF વડોદરા ખાતે તા. 2, ૩ અને ૪ દરમિયાન યોજાનારા વર્કશોપ

ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મેળવવા માટે, માત્ર વિદ્યાર્થીઓ માટે જ નહી પણ શીખવાની ધગશ હોય એવા દરેક માટે GLFના વર્કશોપ એક ઉત્તમ તક છે.

વર્કશોપમાં સંખ્યા માર્યાદિત હોય છે એટલે બને એટલી ઝડપથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા વિનંતી છે. આ વર્કશોપ માટે રૂ.૧૦૦ની ટોકન ફી રાખવામાં આવી છે અને તેમાં પ્રવેશ વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે આપવામાં આવે છે.

વડોદરા ખાતે GLFની પ્રથમ આવૃત્તિમાં બોલીવુડના કેટલાક ટોચના લેખકો અને ગીતકારો, અમદાવાદથી મેનેજમેન્ટ ગુરૂ, બ્રિટનના મીડિયાના ટોચના ટ્રેનર હાજર રહેશે.

 

દરેક વર્કશોપ સંસ્કૃતિ હો, એલેમ્બિક કોલોની, ભાઈલાલ અમીન હોસ્પિટલ સામે, વડોદરા ખાતે યોજાશે.

PAYTM